ดาราดัง เจ้าหน้าที่ลุยสอบบ้านพักตากอากาศดาราดัง

ดาราดัง ดาราดังผู้หญิง ดาราดังระดับโลก ดาราดังในไทย ดาราดังชาย ดาราดัง ภาษาอังกฤษ ดาราดังสวมบทนักธุรกิจ ดาราดัง 2022 ดาราดังช่อง 7

 

ดาราดังเมื่อวันที่ 6 พ.ย. พ.อ.ดุสิต เกษรแก้ว ดาราดัง 2022 หัวหน้าชุดตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 กอ.รมน.ภาค 4 ร่วมกับ นายปรีชา ศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่ตรวจป่า หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.16 (เกาะสมุย) ศูนย์ป่าไม้สุราษฎร์ธานี ร.อ.อดุลย์ พรหมบุตร หัวหน้าชุดดาราดังผู้หญิง

ดาราดัง

ดาราดังผู้หญิง

ชป.กอ.รมน.ภาค 4 (พื้นที่เกาะสมุย) นายสิรภพ นารีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง เทศบาลนครเกาะสมุย และเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ เข้าตรวจสอบตามการร้องเรียนการก่อสร้างที่พักอาศัย บริเวณพื้นที่ลาดชันและเขาสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามก่อสร้างตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่หมู่ 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานีดาราดังระดับโลก

ดาราดัง

ดาราดังในไทย

จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ครอบครองมีอาชีพเป็นดารานักแสดงชื่อดัง ดาราดังในไทย กำลังก่อสร้างต่อเติมอาคารเป็นบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ บนเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เศษ เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินพบว่า ผู้ครอบครองได้พยายามนำ ส.ค.1 เลขที่ 193 หมู่ 3 ตำบลบ่อผุด ของนายวอน  เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน นำรังวัดเพื่อออกโฉนดบนเนื้อที่ 5 ไร่ 52 ตารางวา เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งขัดแย้งกับ ส.ค.1 ที่มีขนาดพื้นที่เพียง 1 ไร่ 2 งาน หรือที่เรียกว่า ส.ค.บวม จึงไม่สามารถออกโฉนดได้ดาราดังช่อง 7

ดาราดัง

ดาราดังสวมบทนักธุรกิจ

ต่อมาเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ได้นำรังวัดเพื่อออกโฉนดใหม่ ดาราดังชาย โดยลดขนาดพื้นที่ลงเหลือประมาณ 1 ไร่ 2 งาน ให้สอดคล้องตาม ส.ค.1 เลขที่ 193 แต่จากการประสานกับสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวยังไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ขอได้ เนื่องจาก ส.ค.1 ที่นำมารังวัดไม่ตรงตำแหน่งตามแปลงที่ดินดังกล่าว

ดาราดัง

ดาราดัง 2022

ขณะที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สฎ.16 (เกาะสมุย) พบว่า มีการนำพื้นที่ดังกล่าวไปยื่นขอเช่าพื้นที่จากกรมป่าไม้เพื่อปลูกสร้างที่พักอาศัยและทำสวนผลไม้ แต่ยังไม่มีการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ใด ๆ จากกรมป่าไม้ ส่วนด้านการก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเกาะสมุยดาราดัง ภาษาอังกฤษ

ได้ขอเข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว ดาราดังสวมบทนักธุรกิจ แต่เจ้าของบ้านไม่ยินยอมให้เข้าตรวจสอบ ในเบื้องต้นพบว่าการก่อสร้างดังกล่าวยังไม่มีการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง จากเทศบาลนครเกาะสมุย และการตรวจสอบพื้นที่ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพบอีกว่า พื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นพื้นที่ห้ามก่อสร้างอาคารใด ๆ เจ้าหน้าที่เทศบาลจะทำหนังสือสั่งให้หยุดการก่อสร้างและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปดาราดัง

 

ขอบคุณเครดิตจาwww.dailynews.co.th